SpółkaSkarbiec Holding jest akcjonariuszem wiodącego na rynku polskim towarzystwa funduszy inwestycyjnych – Skarbiec TFI; firmy, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie.

Skarbiec TFI powstało w 1997 roku i jest jednym z najdłużej działających funduszy inwestycyjnych na polskim rynku. Skarbiec TFI zarządza 44 funduszami i subfunduszami, portfelami instrumentów finansowych, w których zgromadzono aktywa o wartości około 5 mld zł. Skarbiec TFI zajmuje na rynku czołowe miejsce pod względem wartości aktywów pod zarządzaniem w Polsce i jest drugim największym, niezależnym TFI działającym w Polsce. 

Skarbiec TFI jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych marek na rynku zarządzania aktywami w Polsce. Od momentu powstania działalność Skarbiec TFI cechowała innowacyjność. W 1997 r. jako pierwsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych wprowadziło na rynek fundusze pieniężne. Skarbiec TFI jako pierwszy wprowadził na rynek kilkanaście innych innowacji produktowych - w tym pierwszy polski fundusz wierzytelności medycznych, pierwszy fundusz parasolowy, pierwszy fundusz inwestycyjny zamknięty, pierwszy fundusz pieniężny czy pierwszy fundusz nieruchomości mieszkaniowych. O sile marki świadczy też nawiązywanie współpracy przez Skarbiec TFI z renomowanymi instytucjami finansowymi takimi jak JP Morgan Asset Management np. przy tworzeniu funduszu parasolowego Skarbiec – JPMorgan Asset Management Funds Polska SFIO.

Dane rejestrowe

Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa. Dokumentacja Spółki przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000503222, NIP 701-01-31-150, REGON 141318276, kapitał zakładowy: 5.457.341,60 zł, wpłacony w całości.

Chcesz poznać nasze produkty finansowe i uzyskać dodatkowe informacje o funduszach
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj