Informacje i raporty


21.11.2023 18:21:00 ESPI 31/2023 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A.
08.11.2023 14:41:00 ESPI 30/2023 Wartość aktywo w pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.
25.10.2023 17:31:00 ESPI 29/2023 Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2023 r.
13.10.2023 20:40:00 ESPI 28/2023 Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej
10.10.2023 21:13:00 ESPI 27/2023 Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej
10.10.2023 21:11:00 ESPI 26/2023 Wartość aktywo w pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj