Akcjonariat


W dniu 18 stycznia 2016 Spółka Skarbiec Holding S.A. nabyła od jednego z akcjonariuszy 3 839 akcji serii B. Nabycie akcji nastąpiło po ich cenie nominalnej tj. po 0,80 złotych za akcję, za cenę łączną 3 071,20 złotych. Przyczyną nabycia akcji było rozwiązanie umowy o pracę przez akcjonariusza uczestniczącego w programie motywacyjnym w ramach emisji serii B akcji Spółki, a jego celem – realizacja prawa odkupu akcji przysługującego w takim przypadku Spółce. Nabyte akcje stanowią 0,056 % kapitału zakładowego i przysługiwało im 0,056% głosów na walnym zgromadzeniu.

W dniu 04 października 2022 r.
  1. spółka Lubelski Chmiel lnvestment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (KRS: 0000321864), w której 100% udziałów i głosów na zgromadzeniu wspólników
    posiada
  2. spółka Perła-Browary Lubelskie spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie (KRS: 0000016008). w której 50,7% akcji i głosów na walnym zgromadzeniu
    posiada
  3. spółka Marconia Enterprises Limited z siedzibą w Nikozji, w której 100% udziałów i głosów na zgromadzeniu wspólników
    posiada
  4. William Roderick Richardson, ur. 20 czerwca 1958 r., obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki,
nabyła - na podstawie transakcji cywilnoprawnej poza rynkiem regulowanym - 100% udziałów w kapitale zakładowym Aoram spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000644279, dalej: ,,Aoram"), reprezentujących 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Aoram, która posiada 2 251 152 akcji na okaziciela Skarbiec Holding S.A.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj