Akcje

W dniu 18 stycznia 2016 Spółka Skarbiec Holding S.A. nabyła od jednego z akcjonariuszy 3 839 akcji serii B. Nabycie akcji nastąpiło po ich cenie nominalnej tj. po 0,80 złotych za akcję, za cenę łączną 3 071,20 złotych. Przyczyną nabycia akcji było rozwiązanie umowy o pracę przez akcjonariusza uczestniczącego w programie motywacyjnym w ramach emisji serii B akcji Spółki, a jego celem – realizacja prawa odkupu akcji przysługującego w takim przypadku Spółce. Nabyte akcje stanowią 0,056 % kapitału zakładowego i przysługiwało im 0,056% głosów na walnym zgromadzeniu.
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj