Zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki zależnej od Skarbiec Holding S.A.

Raport bieżący nr 02/2022
Data sporządzenia: 11-01-2022
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Temat: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki zależnej od Skarbiec Holding S.A.

Treść raportu:
Zarząd SKARBIEC HOLDING S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 11.01.2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) podjęło uchwały o odwołaniu obecnych Członków Rady Nadzorczej Towarzystwa. Jednocześnie podjęto uchwałę o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Towarzystwa nowej kadencji Pana Stanisława Kluzy, Pana Bogusława Rajcy oraz Pana Daniela Krajewskiego.
Opis wykształcenia, kwalifikacji, zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Daniela Krajewskiego stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Opis wykształcenia, kwalifikacji, zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Stanisława Kluzy oraz Pana Bogusława Rajcy zostały przekazane raportem bieżącym nr 64/2018.
 
Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
 
Marek Wędrychowski – Członek Zarządu
Michał Reszka -  Prokurent   

Załącznik:
- CV P. Daniela Krajewskiego
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj