Zawarcie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój

Raport bieżący nr 23/2021

Data sporządzenia: 23-09-2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 – Rozporządzenia MAR – informacja poufna

Temat: Zawarcie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój

Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 10/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 roku, informuje iż w dniu 23 września 2021 r. powziął informację o podpisaniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBiR”) w dniu 22 września 2021 roku umowy z Emitentem o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój.
Przedmiotem projektu jest opracowanie prototypu innowacyjnego systemu dystrybucji produktów finansowych SKARBIEC opartego na pogłębionym profilowaniu klientów oraz wykorzystaniu machine-learning.
• Wartość całkowita Projektu: 8 290 405,00 zł;
• Wartość dofinansowania: 5 735 560,00 zł;
• Okres realizacji: od 2021-06-01 do 2023-11-30

Powyższa informacja został uznana za spełniającą kryteria art. 17 ust. 1 MAR, ze względu na jej pozytywny wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Anna Milewska – Prezes Zarządu
Marek Wędrychowski – Członek Zarządu
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj