Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.

Raport bieżący nr 21/2021
 
Data sporządzenia: 08-09-2021
 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 – Rozporządzenia MAR – informacja poufna
 
Temat: Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.
 
Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding S.A. („Spółka” lub „Emitent”) przekazuje otrzymaną w dniu  08.09.2021 r. informację o wartości aktywów netto pod zarządzaniem spółki zależnej od Emitenta tj. Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Skarbiec TFI S.A.”), według stanu na dzień wyceny 31.08.2021 r. lub na dzień ostatniej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A.
Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła        6 799,4    mln zł.
Na powyższą sumę składają się:
1.    Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO, Skarbiec – Global Funds SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec PPK SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Akcji SFIO  oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym:
a)    fundusze akcji, mieszane i alternatywne:                  3 306,5    mln zł
b)    fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych:          2 295,8    mln zł
łącznie:                          5 602,3    mln zł
2.    Fundusze dedykowane:  280,5    mln zł
3.    Portfele instrumentów finansowych:  916,7 mln zł.

Według stanu na dzień 31.08.2021 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzało 36 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 8 funduszami dedykowanymi.
Jednocześnie, Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje otrzymaną w dniu 8 września 2021 r. od Skarbiec TFI S.A.  informację zawierającą zestawienie „Napływy netto oraz aktywa netto funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A.” za sierpień 2021 r.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Anna Milewska – Prezes Zarządu
Marek Wędrychowski  – Członek Zarządu  
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj