Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Skarbiec Holding S.A.

Raport bieżący nr 8/2021
 
Data sporządzenia: 31-03-2021
 
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe
 
Temat: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Skarbiec Holding S.A.
 
Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding S.A. („Spółka”), przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego zawiadomienia o przekroczeniu progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, otrzymane w dniu 31.03.2021 od Pana Zbigniewa Juroszka oraz od spółki JUROSZEK INVESTMENTS Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie. Zgodnie z Zawiadomieniem, przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku transakcji nabycia akcji Spółki przeprowadzonej w dniu 30 marca 2021 r.
 
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Anna Milewska – Prezes Zarządu
Marek Wędrychowski – Członek Zarządu
 
Załączniki:
  1. Zawiadomienie Pana Zbigniewa Juroszka
  2. Zawiadomienie spółki JUROSZEK INVESTMENTS Sp. z o.o.
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj