Wybór firmy audytorskiej dla Skarbiec Holding S.A.

Raport bieżący nr 15/2020
 
Data sporządzenia: 02-07-2020
 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 – Rozporządzenia MAR – informacja poufna
 
Temat: Wybór firmy audytorskiej dla Skarbiec Holding S.A.

Treść raportu:

Zarząd Skarbiec Holding S.A. („Spółka”) informację o dokonaniu, w dniu 2 lipca 2020 r. przez Radę Nadzorczą Skarbiec Holding S.A. wyboru firmy audytorskiej Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do ewidencji firm audytorskich prowadzonej przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 4055, jako podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdania finansowego Skarbiec Holding S.A. za 2 kolejne lata obrotowe począwszy od 1.07.2020 r.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Anna Milewska – Prezes Zarządu
Marek Wędrychowski – Członek Zarządu
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj