Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.

Raport bieżący nr 12/2018
 
Data sporządzenia: 06-06-2018
 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 – Rozporządzenia MAR – informacja poufna
 
Temat: Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.
 
Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding S.A. („Spółka”) przekazuje otrzymaną informację o wartości aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Skarbiec TFI S.A.”), według stanu na dzień wyceny 30 maja 2018 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A.
 
Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła: 6.744,5 mln zł.
Na powyższą sumę składają się:
1.    Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO i Skarbiec – Global Funds SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym:
a)    fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1.826,9 mln zł
b)    fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 2 555,1 mln zł
łącznie: 4 382,1 mln zł
2.    Fundusze dedykowane: 2 323,5 mln zł
3.    Portfele instrumentów finansowych: 38,9 mln zł
 
Według stanu na dzień 30 maja 2018 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 39 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów (w tym trzema funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi w likwidacji), a także 10 funduszami dedykowanymi (w tym jednym funduszem w likwidacji).
 
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
 
Ewa Radkowska-Świętoń – Prezes Zarządu
Małgorzata Koszutska - Prokurent
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj