Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.

Raport bieżący nr 2/2024

Data sporządzenia: 10-01-2024

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 – Rozporządzenia MAR – informacja poufna

Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding S.A. _"Spółka" lub "Emitent"_ przekazuje otrzymaną w dniu 10.01.2024 r. informację o wartości aktywów netto pod zarządzaniem spółki zależnej od Emitenta tj. Skarbiec Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych S.A. _"Skarbiec TFI S.A."_, według stanu na dzień wyceny 31.12.2023 r.

Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła 5 883,8 mln zł.
Na powyższą sumę składają się:
1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów w tym:
a_ fundusze akcji, mieszane i alternatywne 2 407,9 mln zł;
b_ fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych 1 611,7 mln zł
łącznie 4 019,6 mln zł
2. Fundusze dedykowane 56,4 mln zł
3. Portfele instrumentów finansowych 1 807,8 mln zł

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzało 38 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 7 funduszami dedykowanymi.

Jednocześnie, Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje otrzymaną w dniu 10 stycznia 2024 r. od Skarbiec TFI S.A. informację zawierającą zestawienie "Napływy netto oraz aktywa netto funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A." za grudzień 2023 r.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Piotr Szulec – Prezes Zarządu
Krzysztof Fabrykiewicz – Członek Zarządu

załącznik
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj