Wartość aktywo w pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.

Raport bieżący nr 30/2023

Data sporządzenia: 08-11-2023

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 – Rozporządzenia MAR – informacja poufna

Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding S.A. _"Spółka" lub "Emitent"_ przekazuje otrzymaną w dniu 08.11.2023 r. informację o wartości aktywów netto pod zarządzaniem spółki zależnej od Emitenta tj. Skarbiec Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych S.A. _"Skarbiec TFI S.A."_, według stanu na dzień wyceny 31.10.2023 r.

Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła 5 464,6 mln zł.
Na powyższą sumę składają się:
1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów w tym:
a_ fundusze akcji, mieszane i alternatywne 2 066,6 mln zł;
b_ fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych 1 561,2 mln zł
łącznie 3 627,8 mln zł
2. Fundusze dedykowane 125,3 mln zł
3. Portfele instrumentów finansowych 1 711,5 mln zł

Według stanu na dzień 31.10.2023 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzało 39 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 7 funduszami dedykowanymi.

Jednocześnie, Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje otrzymaną w dniu 8 listopada 2023 r. od Skarbiec TFI S.A. informację zawierającą zestawienie "Napływy netto oraz aktywa netto funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A." za październik 2023 r.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Piotr Szulec – Prezes Zarządu
Marek Wędrychowski – Członek Zarządu

załącznik
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj