Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej

Raport bieżący nr 27/2023
 
Data sporządzenia: 10-10-2023
 
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o oferc ie - nabyc ie lub zbyc ie znac znego pakietu akcji
 
Temat: Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej
 
Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 10 października 2023 r. otrzymał zawiadomienie na
podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmianie dotychczas
posiadanej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Piotr Szulec  – Prezes Zarządu 
Marek Wędrychowski  – Członek Zarządu 
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj