Wartość aktywo w pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.

Raport bieżący nr 26/2023
Data sporządzenia: 10-10-2023
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 – Rozporządzenia MAR – informacja poufna
Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding S.A. („Spółka” lub „Emitent”) przekazuje otrzymaną w dniu 10.10.2023 r. informację o
wartości aktywów netto pod zarządzaniem spółki zależnej od Emitenta tj. Skarbiec Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych S.A. („Skarbiec TFI S.A.”), według stanu na dzień wyceny 29.09.2023 r.
Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła 5 416,9 mln zł.
Na powyższą sumę składają się:
1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów w tym:
a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne 2 093,7 mln zł;
b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych 1 585,5 mln zł
łącznie 3 679,2 mln zł
2. Fundusze dedykowane 125,3 mln zł
3. Portfele instrumentów finansowych 1 612,3 mln zł

Według stanu na dzień 29.09.2023 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzało 39 funduszami i subfunduszami skierowanymi
do szerokiego grona inwestorów, a także 7 funduszami dedykowanymi.
Jednocześnie, Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje otrzymaną w dniu 10 paźdzernika 2023 r. od Skarbiec TFI
S.A. informację zawierającą zestawienie „Napływy netto oraz aktywa netto funduszy zarządzanych przez Skarbiec
TFI S.A.” za wrzesień 2023 r.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Piotr Szulec – Prezes Zarządu
Marek Wędrychowski – Członek Zarządu

załącznik
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj