Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej

Raport bieżący nr 22/2023
 
Data sporządzenia: 05-09-2023
 
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe
 
Temat: Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej
 
Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 września 2023 r. otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmianie dotychczas posiadanej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
 
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Piotr Szulec – Prezes Zarządu
Marek Wędrychowski – Członek Zarządu
 
Załączniki:
  1. Zawiadomienie
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj