Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.

Raport bieżący nr 21/2023
 
Data sporządzenia: 05-09-2023
 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 – Rozporządzenia MAR – informacja poufna
 
Temat: Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.
 
Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding S.A. („Spółka” lub „Emitent”) przekazuje otrzymaną w dniu 05.09.2023 r. informację o
wartości aktywów netto pod zarządzaniem spółki zależnej od Emitenta tj. Skarbiec Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych S.A. („Skarbiec TFI S.A.”), według stanu na dzień wyceny 31.08.2023 r.
Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła 5 425,7 mln zł.
Na powyższą sumę składają się:
1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów w tym:
a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne 2 220,3 mln zł;
b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych 1 562,1 mln zł
łącznie 3 782,5 mln zł
2. Fundusze dedykowane 125,3 mln zł
3. Portfele instrumentów finansowych 1 517,9 mln zł
Według stanu na dzień 31.08.2023 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzało 39 funduszami i subfunduszami skierowanymi
do szerokiego grona inwestorów, a także 7 funduszami dedykowanymi.
Jednocześnie, Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje otrzymaną w dniu 5 września 2023 r. od Skarbiec TFI
S.A. informację zawierającą zestawienie „Napływy netto oraz aktywa netto funduszy zarządzanych przez Skarbiec
TFI S.A.” za sierpień 2023 r.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Piotr Szulec  – Prezes Zarządu 
Marek Wędrychowski  – Członek Zarządu 
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj