Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej

Raport bieżący nr 20/2023
 
Data sporządzenia: 31-08-2023
 
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
 
Temat: Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej
 
Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding S.A. _"Spółka"_ informuje, że w dniu 31 sierpnia 2023 r. otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana William Roderick Richardson, ur. 20 czerwca 1958 r., obywatela Stanów Zjednoczonych Ameryki, Marconia Enterprises Limited z siedzibą w Nikozji, Perła-Browary Lubelskie S.A. z siedzibą w Lublinie oraz Lubelski Chmiel Investment sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, a dotyczącego także Aoram sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Real Estate Investment FIZAN z siedzibą w Warszawie, o zmianie dotychczas posiadanej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Piotr Szulec - Prezes Zarządu
Marek Wędrychowski  – Członek Zarządu
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj