Odstąpienie od realizacji umowy z NCBiR

Raport bieżący nr 9/2023

Data sporządzenia: 08-03-2023

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR-Informacje poufne

Temat: Odstąpienie od realizacji umowy z NCBiR

Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding S.A. ("Spółka" lub „Emitent”) informuje, iż w dniu 08.03.2023 podjął uchwałę o odstąpieniu od realizacji projektu na podstawie umowy z dnia 22 września 2021 r. zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju („NCBiR”) o dofinansowanie projektu w ramach Programu operacyjnego inteligentny rozwój („Umowa”).
Jednocześnie Spółka zamierza dalej realizować projekt, którego przedmiotem jest opracowanie systemu dystrybucji produktów finansowych SKARBIEC TFI S.A. Projekt ten będzie finansowany ze środków własnych Spółki a celem projektu pozostaje zwiększenie lojalności klientów Skarbiec TFI S.A. poprzez lepsze dopasowanie strategii inwestycyjnych do profili klientów oraz lepszą komunikację z klientami.
Jedną z istotnych okoliczności jakie uwzględniono przy podejmowaniu decyzji było pojawienie się komercyjnej wersji OpenAI, jednego z największych projektów z zakresu sztucznej inteligencji w historii. W związku z powyższym Spółka będzie rozważała wykorzystanie w realizowanym projekcie opracowania platformy transakcyjno-informacyjnej rozwiązań oferowanych przez OpenAI oraz innych podobnych produktów i usług. W ocenie Spółki wymaga to zwiększenia elastyczności w realizacji projektu informatycznego na co pozwala realizacja projektu wyłącznie ze środków własnych.
Powyższa informacja został uznana za spełniającą kryteria art. 17 ust. 1 MAR, ze względu na jej pozytywny wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Piotr Szulec – Prezes Zarządu
Marek Wędrychowski – Członek Zarządu
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj