Zawarcie aneksu do umowy z NCBiR

Raport bieżący nr 7/2023

Data sporządzenia: 14-02-2023

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR-Informacje poufne

Temat: Zawarcie aneksu do umowy z NCBiR

Treść raportu:

Zarząd Skarbiec Holding S.A. ("Spółka" lub „Emitent”) informuje, iż w dniu 13.02.2023 zawarł z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju („NCBiR”) aneks do umowy z dnia 22 września 2021 r. o dofinansowanie projektu w ramach Programu operacyjnego inteligentny rozwój („Umowa”). Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacji produktowej w postaci prototypu systemu dystrybucji produktów finansowych SKARBIEC TFI S.A. opartego na pogłębionym profilowaniu klientów oraz wykorzystaniu machine-learning. Celem projektu jest zwiększenie lojalności klientów Skarbiec TFI S.A. poprzez lepsze dopasowanie strategii inwestycyjnych do profili klientów oraz lepszą komunikację z klientami za pomocą metod machine learning i odpowiednio przetworzonego zasobu danych.
Zawarty aneks wprowadził zmiany w budżecie projektu. Aneks pozwolił na zmianę warunków realizowanego projektu, a w rezultacie jego dalszą realizację przez Spółkę we współpracy z NCBiR.

Wartość projektu:

8 083 155,00 zł

Dofinansowanie:

5 563 372,50 zł Okres realizacji: 01.06.2021 - 30.11.2023

Powyższa informacja został uznana za spełniającą kryteria art. 17 ust. 1 MAR, ze względu na jej pozytywny wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Piotr Szulec –Prezes Zarządu
Marek Wędrychowski – Członek Zarządu
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj