Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.

Raport bieżący nr 6/2023
 
Data sporządzenia: 03-02-2023
 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 – Rozporządzenia MAR – informacja poufna
 
Temat: Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.
 
Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding S.A. _"Spółka" lub "Emitent"_ przekazuje otrzymaną w dniu 03.02.2023 r. informację o
wartości aktywów netto pod zarządzaniem spółki zależnej od Emitenta tj. Skarbiec Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych S.A. _"Skarbiec TFI S.A."_, według stanu na dzień wyceny 31.01.2023 r.

Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła 4 990,4 mln zł.
Na powyższą sumę składają się:
1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów w tym:
a_ fundusze akcji, mieszane i alternatywne 1 994,9 mln zł;
b_ fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych 1 460,4 mln zł
łącznie 3 455,3 mln zł
2. Fundusze dedykowane 120,0 mln zł
3. Portfele instrumentów finansowych 1 415,1 mln zł

Według stanu na dzień 31.01.2023 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzało 35 funduszami i subfunduszami skierowanymi
do szerokiego grona inwestorów, a także 7 funduszami dedykowanymi.

Jednocześnie, Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje otrzymaną w dniu 3 lutego 2023 r. od Skarbiec TFI S.A.
informację zawierającą zestawienie "Napływy netto oraz aktywa netto funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI
S.A." za styczeń 2023 r.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Piotr Szulec  – Prezes Zarządu 
Marek Wędrychowski  – Członek Zarządu 
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj