Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego, za okres od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Raport bieżący nr 5/2023
 
Data sporządzenia: 31-01-2023
 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
 
Temat: Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego, za okres od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2022 z dnia 12.07.2022 r., Zarząd SKARBIEC HOLDING S.A. („Spółka”) informuje, że zmianie uległ termin przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego Spółki, tj. za okres od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
Termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego, tj. za okres od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., który został ustalony na dzień 20 lutego 2023 roku, zostaje przesunięty na dzień 23 marca 2023 roku. 
Pozostałe informacje zawarte w raporcie bieżącym nr 27/2022 z dnia 12.07.2022 r. z zastrzeżeniem zmian dokonanych raportem nr 34/2022 z dnia 14.10.2022 r. pozostają bez zmian.
 
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Piotr Szulec – Prezes Zarządu
Marek Wędrychowski  – Członek Zarządu  
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj