Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA

Raport bieżący nr 3/2023
 
Data sporządzenia: 16-01-2023
 
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o oferc ie - WZA lista powyżej 5 %
 
Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA
 
Treść raportu:
Zarząd SKARBIEC HOLDING S.A. („Spółka”) niniejszym raportem przekazuje informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”), zwołanym na dzień 13.12.2022 roku, kontynuowanym po przerwie 12.01.2023 roku jedynym akcjonariuszem posiadającym więcej niż 5% liczby głosów na zgromadzeniu był AORAM sp. z o.o. posiadający 2 251 152 akcji, którym odpowiada 2 251 152 głosów, co stanowiło 95,92 % głosów na ZWZ oraz 32,99% udziału procentowego głosów w ogólnej liczbie głosów.
Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 ze zm.)

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Piotr Szulec  – Prezes Zarządu 
Marek Wędrychowski  – Członek Zarządu 
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj