Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A.

Raport bieżący nr 37/2022
 
Data sporządzenia: 16-11-2022
 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A.
 
Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding S.A. ("Spółka") informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 grudnia 2022 r. na godzinę 10:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Armii Ludowej 26, wejście A, X piętro. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu pełną treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 13 grudnia 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: par. 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 roku, poz. 757).


Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Piotr Szulec  – Prezes Zarządu 
Marek Wędrychowski  – Członek Zarządu 

Załączniki:
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj