Wybór firmy audytorskiej dla Skarbiec Holding S.A.

Raport bieżący nr 35/2022
 
Data sporządzenia: 28-10-2022
 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
 
Temat: Wybór firmy audytorskiej dla Skarbiec Holding S.A.
 
Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding S.A. _"Spółka"_ informuje o dokonaniu, w dniu 27 października 2022 r. przez Radę Nadzorczą Skarbiec Holding S.A. wyboru firmy audytorskiej Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do ewidencji firm audytorskich prowadzonej przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 4055, jako podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania okresowych sprawozdań finansowych Spółki oraz grupy kapitałowej, w której Spółka jest spółką dominującą za okresy:
  • od 1 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku, oraz
  • od 1 lipca 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Marek Wędrychowski  – Członek Zarządu 
Micha Reszka  – Prokurent
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj