Informacja o liczbie członków Zarządu spółki zależnej od Skarbiec Holding S.A

Raport bieżący nr 25/ 2022
   
Data sporządzenia: 2022-07-05
                         
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.

Temat: Informacja o liczbie członków Zarządu spółki zależnej od Skarbiec Holding S.A 

Treść raportu:                                     
W nawiązaniu do treści raportu nr 22/2022 opublikowanego w dniu 24.06.2022, w którym poinformowano m.in., że Rada Nadzorcza Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) ustanowiła czteroosobowy skład Zarządu Towarzystwa, Zarząd Skarbiec Holding S.A. („Spółka”) przekazuje otrzymaną w dniu 05.07.2022 r. od Towarzystwa informację, iż Rada Nadzorcza Towarzystwa, działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 4) statutu Towarzystwa, podjęła w dniu 05.07.2022 r. uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie liczby członków Zarządu Towarzystwa obecnej kadencji. Liczba członków Zarządu obecnej kadencji wynosi od trzech do pięciu.
Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Marek Wędrychowski – Członek Zarządu
Piotr Szulec - Prezes Zarządu
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj