Radosław Cholewiński dołączy do Zarządu Skarbiec TFI

Rada Nadzorcza Skarbiec TFI 25 stycznia 2022 r. podjęła uchwałę o powołaniu Radosława Cholewińskiego w skład Zarządu Towarzystwa. Radosław Cholewiński do Zarządu Skarbiec TFI dołączy 1 maja 2022 r.

Skarbiec TFI wystąpi ponadto z wnioskiem do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na powołanie Radosława Cholewińskiego na członka Zarządu Towarzystwa nadzorującego podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących portfeli inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez Towarzystwo lub portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych zarządzanych przez Spółkę.

Radosław Cholewiński od 15 lat jest związany z rynkiem finansowym. Od ponad 11 lat zarządza portfelami inwestycyjnymi. Od 2013 r. był związany z Pekao TFI (dawniej Pioneer Pekao TFI), gdzie pełnił funkcję zarządzającego funduszami, a następnie wicedyrektora zespołu zarządzania portfelami dłużnymi. Współzarządzane przez niego fundusze były ośmiokrotnie wyróżnione w rankingu Alfa przygotowywanym przez specjalistyczny serwis Analizy Online.

Radosław Cholewiński jest doktorem nauk ekonomicznych. Ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne. Studiował również na Vienna University of Economics and Business Administration. Ukończył liczne szkolenia z obszaru data science.
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj