Zysk netto Skarbiec Holding w roku obrotowym 2020/2021 przekroczył 61 mln zł

Skarbiec Holding, właściciel Skarbiec TFI, jednego z największych, niezależnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych na polskim rynku, podsumował wyniki finansowe za rok obrotowy 2020/2021, czyli za okres od dnia 1 lipca 2020 do dnia 30 czerwca 2021. Skonsolidowane przychody Skarbiec Holding wyniosły w tym czasie ok. 165,8 mln zł (wobec blisko 103,3 mln zł rok wcześniej). Wypracowany przez Grupę zysk netto sięgnął 61,1 mln zł (ok. 29,9 mln zł
w roku obrotowym 2019/2020).  


Skonsolidowane przychody z wynagrodzenia stałego za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i portfelami klientów indywidualnych w roku obrotowym 2020/2021 wyniosły ok. 82,4 mln zł wobec ok. 63,7 mln zł w analogicznym okresie roku obrotowego 2019/2020. Natomiast skonsolidowane przychody z wynagrodzenia zmiennego sięgnęły ok. 82,2 mln zł wobec ok. 38,7 mln zł w okresie lipiec 2019 r. - czerwiec 2020 r. Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI sięgnęła na koniec czerwca 2021 r. 6,8 mld zł. Oznacza to, w porównaniu z końcem czerwca 2020 r., wzrost o ponad 2,5 mld zł.

- Podsumowując minione 12 miesięcy roku obrotowego należy zwrócić uwagę na wymagające otoczenie makroekonomiczne. Niemal cały 2020 r. i pierwsza połowa 2021 stawiały przed gospodarką niespotykane dotąd wyzwania wynikające z rozwoju światowej pandemii koronawirusa. W tym czasie doszło też do uruchomienia szeregu działań osłonowych wprowadzanych przez rządy i banki centralne szeregu państw, w tym Polski, w szczególności w zakresie polityki fiskalnej i monetarnej. Istotne jest to, że przełożyły się one na koniunkturę giełdową i poprawę nastrojów inwestorów. Miało to duże znaczenia dla szeregu procesów inwestycyjnych – mówi Anna Milewska, Prezes Zarządu Skarbiec Holding i Skarbiec TFI.  

- W tym kontekście warto przypomnieć ponadprzeciętne wyniki inwestycyjne wypracowywane przez zarządzających funduszami Skarbiec TFI. W portfolio Skarbca wyróżniały się m.in. fundusze inwestujące w akcje podmiotów z obszarów tzw. wysokiej technologii i medycyny. Należy także podkreślić, że na nasze sukcesy, w tym liczne wyróżnienia przyznawane przez niezależnych ekspertów i specjalistyczne media, składają się wspólne działania wszystkich pracowników Towarzystwa. Dzięki ich zaangażowaniu i efektywnej pracy tworzymy najwyższej jakości produkty, a naszym celem zawsze jest satysfakcja Klienta – dodaje Anna Milewska.
Według stanu na dzień 30.06.2021 r. Skarbiec TFI zarządzało 36 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 8 funduszami dedykowanymi.
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj