40,5 mln zł wyniósł zysk netto Skarbiec Holding w I półroczu roku obrotowego 2020/2021

Skarbiec Holding, właściciel Skarbiec TFI, jednego z największych, niezależnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych na polskim rynku, podsumował wyniki finansowe za I półrocze roku obrotowego 2020/2021 (III i IV kwartał 2020 r.). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży usług Skarbiec Holding wyniosły w tym czasie ok. 96,8 mln zł (wobec blisko  46,5 mln zł rok wcześniej). Natomiast zysk netto sięgnął niemal 40,5 mln zł (ok. 12,8 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego).  

Skonsolidowane przychody z wynagrodzenia stałego za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i portfelami klientów indywidualnych w I półroczu obrotowego 2020/2021 wyniosły ok. 37,7 mln zł wobec ok. 33,2 mln zł w analogicznym okresie roku obrotowego 2019/2020. Natomiast skonsolidowane przychody z wynagrodzenia zmiennego wyniosły ok. 57,5 mln zł wobec ok. 12,5 mln zł w okresie lipiec-grudzień 2019 r.
Niemal cały 2020 r. stawiał nam wszystkim niespotykane dotąd wyzwania wynikające z rozwoju światowej pandemii koronawirusa. Jej rozwój miał i wciąż ma ogromny wpływ na niepewność w stosunkach gospodarczych i społecznych. W tym kontekście warte uwagi są działania osłonowe podejmowane przez rządy i banki centralne szeregu państw, w tym Polski, w szczególności w zakresie polityki fiskalnej i monetarnej. Istotne jest to, że przełożyły się one na koniunkturę giełdową i poprawę nastrojów inwestorów – mówi Anna Milewska, Prezes Zarządu Skarbiec Holding i Skarbiec TFI
 
Jednocześnie doszło do istotnych zmian w zachowaniu klientów posiadających wolne nadwyżki finansowe. W Polsce np. bardzo niskie stopy procentowe przyczyniły się do radykalnego spadku atrakcyjności depozytów bankowych. Inwestorzy rozpoczęli poszukiwania innych form lokowania posiadanych środków finansowych w celu osiągniecia wyższych stóp zwrotu niż w przypadku tradycyjnych lokat, a także zabezpieczenia się przed bieżącą i przyszłą inflacją. Coraz więcej pieniędzy zaczęło napływać do funduszy inwestycyjnych. Beneficjentem tej zmiany stał się też Skarbiec TFI – dodaje Prezes Milewska.

Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI wyniosła na koniec grudnia 2020 r. niemal 6,2 mld zł. Oznacza to, w porównaniu z końcem grudnia 2019 r., wzrost o ok. 2,6 mld zł.
Od kwietnia 2020 r. rozpoczął się wzrost głównych indeksów giełdowych, w tym w USA. Miało to znaczący wpływ na kondycję funduszy inwestycyjnych, w tym zarządzanych przez Skarbiec TFI. Nasi zarządzający wypracowali w całym 2020 r. bardzo dobre wyniki inwestycyjne. Szczególnie dotyczyło to funduszy inwestujących w akcje podmiotów z obszarów tzw. wysokiej technologii i medycyny. Jednak nie tylko. Również i w obszarze długu fundusze Skarbiec TFI dostarczały atrakcyjnych stóp zwrotu – podkreśla Anna Milewska.
Według stanu na dzień 31.12.2020 r. Skarbiec TFI zarządzał 38 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 7 funduszami dedykowanymi. Jak wynika z danych serwisu Analizy Online spośród wszystkich funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI aż 13 subfunduszy wypracowało w 2020 r. najlepsze wyniki inwestycyjne w swoich grupach.
Wyniki Skarbiec Holding i Skarbiec TFI są efektem dobrych stóp zwrotu wypracowywanych przez zarządzających, skutecznej pracy naszego zespołu sprzedaży oraz zaangażowania ekspertów z tzw. obszaru back office – zaznacza Prezes Milewska.

Wspólne działania wszystkich pracowników Skarbiec TFI składają się finalnie na sukces firmy, na otrzymywane przez spółkę nagrody i wyróżnienia. Nie zamierzamy zwalniać tempa. Cały czas pracujemy nad wdrażaniem nowych rozwiązań zarówno w obszarze produktowym, jak i w sferze kontaktu z klientem – mówi Anna Milewska.
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj