Grzegorz Zatryb przechodzi na stanowisko dyrektora departamentu zarządzania funduszami rynków kapitałowych Skarbiec TFI i jednocześnie rezygnuje z zasiadania w zarządzie spółki

Grzegorz Zatryb złożył 4 lutego 2021 r. rezygnację ze stanowiska członka zarządu Skarbiec TFI. Grzegorz Zatryb pozostaje w firmie i będzie pełnił funkcję dyrektora departamentu zarządzania funduszami rynków kapitałowych.

Grzegorz Zatryb ze Skarbcem TFI związany jest od wielu lat. Jest też współtwórcą wielu sukcesów Skarbiec TFI, czego dowodem są liczne nagrody i wyróżnienia zdobywane przez firmę. Cieszymy się, że pozostaje w strukturach Skarbiec TFI piastując tak odpowiedzialną funkcję jaką jest stanowisko dyrektora departamentu zarządzania funduszami ryków kapitałowych. Skarbiec TFI cały czas dopasowuje strukturę organizacyjną do wymagających realiów rynkowych. Każda zmiana ma na celu realizowanie w najbardziej efektywny sposób wszelkich zadań stojących przed firmą – mówi Anna Milewska, prezes zarządu Skarbiec TFI.

Grzegorz Zatryb jest związany z rynkiem finansowym od 1991 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał w bankach, a następnie jako zarządzający w CAIB Securities oraz Zastępca Dyrektora w Departamencie Zarządzania Aktywami BRE Asset Management, gdzie zarządzał portfelami dłużnymi klientów indywidualnych i instytucjonalnych. W latach 1998-2000 jako Dyrektor Biura Skarbu w TUiR WARTA odpowiadał za zarządzanie aktywami. Współtworzył także WARTA TFI. W latach
2002-2008 pracował jako Wiceprezes Zarządu w PTE Skarbiec Emerytura, gdzie do jego zadań należało między innymi zarządzanie częścią dłużną portfela OFE Skarbiec-Emerytura oraz nadzorowanie całości procesu inwestycyjnego. W Skarbiec TFI pracuje od 2010 roku, pełniąc funkcje zarządzającego funduszami, dyrektora inwestycyjnego i głównego stratega. Od lipca 2019 roku pełnił funkcję członka zarządu Skarbiec TFI i CIO.
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj