Rozmowa prezesa Piotra Szulec na łamach PAP Biznes

Zapraszamy do PAP Biznes do wywiadu z naszym prezesem Piotrem Szulec.

"Kontynuujemy rozmowy w zakresie przejęć. Wyselekcjonowaliśmy 2-3 podmioty, w przypadku których mamy nadzieję, że trwające rozmowy przełożą się ostatecznie na przeprowadzenie procesu due diligence. Myślę, że branża dotarła do punktu, w którym ze względu na ponoszone koszty bieżącego funkcjonowania nieunikniona staje się konsolidacja" - powiedział w rozmowie z PAP Biznes prezes Szulec.

"Przyglądaliśmy się Noble TFI. Proces jego sprzedaży trwa, czas dostępu do dokumentów został wydłużony. Jeszcze nie podjęliśmy decyzji, czy złożymy ofertę" - dodał.
Prezes poinformował, że celem strategicznym jest osiąganie zysku operacyjnego niezależnie od wpływów uzyskiwanych z tytułu opłaty zmiennej (success fee).

"Zakładamy, że cel strategiczny, jakim jest osiąganie zysku operacyjnego niezależnie od success fee uda nam się osiągnąć mniej więcej za rok, jeśli doprowadzimy do końca wszystkie realizowane obecnie projekty, w tym optymalizację kosztową" - powiedział Piotr Szulec.
Zaznacza, że cel ten jest dla Skarbca Holding bardzo istotny.

"Aktualnym problemem branży jest to, że podstawowa działalność towarzystw funduszy inwestycyjnych utrudnia, przy aktywach pod zarządzaniem rzędu 3-4 mld zł, osiąganie zysku na poziomie operacyjnym. Chcemy doprowadzić do sytuacji, w której spółka będzie dochodowa niezależnie od realizowanej opłaty zmiennej" - powiedział.

Prezes Szulec poinformował, że Skarbiec TFI radykalnie zmniejszył ofertę w obszarze FIZ i FIZAN, stawiając w stan likwidacji prawie wszystkie, które w jego opinii nie miały utrzymanej wystarczająco dobrej relacji zysk/ryzyko.

"Prowadzimy także kilka/kilkanaście procesów łączenia subfunduszy, żeby zmniejszyć ich liczbę. Teraz zarządzamy około 40 funduszami, z czego część z nich z aktywami rzędu kilka/kilkadziesiąt mln zł, co biorąc pod uwagę koszty ich funkcjonowania nie jest dla nas akceptowalne w kontekście realizowanej strategii" - powiedział.

"Zakładam, że większość z tych procesów zakończymy w ciągu roku, max. dwóch lat i w tym czasie liczba zarządzanych przez nas funduszy lub subfunduszy zmniejszy się do około 20"- dodał.

Prezes Szulec podtrzymuje plany uruchomienia w tym roku nowej platformy komunikacyjno-sprzedażowej.

"Platforma komunikacyjno-sprzedażowa ruszy albo tuż przed wakacjami, albo po wakacjach. Docelowo chcemy, żeby platforma była jednym z głównych kanałów dystrybucji Towarzystwa. Chcemy zmienić formułę dystrybucji produktów TFI z klasycznej na bardziej zaawansowaną technologicznie, co jest zgodne z trendami rynkowymi w szeroko pojętej branży finansowej" - powiedział.

Prezes dodał, że obecnie główne wyzwania regulacyjne, z którymi mierzy się Skarbiec Holding i cała branża, obejmują przede wszystkim kwestie raportowe i kwestie cyberbezpieczeństwa.

"To się przekłada na potrzebę wdrożenia odpowiednich rozwiązań informatycznych, co wiąże się z kwestiami kosztowymi" - powiedział Piotr Szulec.
Prezes Szulec jest zadowolony z wyników Skarbca Holding w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2023 roku.

"Pierwsze półrocze roku obrotowego 2023/24 oceniamy pozytywnie. Systematycznie rosną nam aktywa, co przekłada się na wzrost przychodów. To pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość" - powiedział.

Dodał, że poziom aktywów jeszcze nie do końca go satysfakcjonuje, szczególnie, że jest cały czas niższy o kilkaset milionów złotych niż na koniec 2021 roku, kiedy zmienił się zarząd.

"Rosną nam aktywa zarówno po stronie funduszowej, jak i po stronie asset management, tym niemniej ze względu na marżowość to właśnie zwiększanie aktywów po stronie funduszowej jest dla nas istotne" - powiedział Piotr Szulec.

Skarbiec TFI miał na koniec grudnia 2023 roku 5,884 mld zł aktywów pod zarządzaniem (wzrost rok do roku o 23 proc., i kwartał do kwartału o 9 proc.), z czego 4,2 mld zł zgromadzone w funduszach inwestycyjnych, a 1,8 mld zł to portfele w usłudze asset management, w tym portfele obligacji prowadzone głównie dla uczelni wyższych.

Wzrost aktywów pod zarządzaniem w ujęciu rocznym był efektem rosnących aktywów funduszy akcji/mieszanych (31 proc. r/r), funduszy dłużnych (14 proc. r/r) oraz portfeli instrumentów finansowych (30 proc. r/r). Jedynie aktywa funduszy dedykowanych zanotowały -55 proc. r/r spadek.

"Trend wzrostu aktywów utrzymuje się również w tym roku. W II półroczu 2023 r. zwiększyliśmy aktywa o ok. 500 mln zł, a od początku tego roku o kolejne ok. 200 mln zł. Wzrost aktywów w większości wynika ze wzrostu wycen akcji i obligacji, a w dużo mniejszym stopniu z napływu nowych środków, ale to w sumie bolączka wszystkich średnich prywatnych TFI z ograniczoną dystrybucją własną" - powiedział Piotr Szulec.

"Aktywa napływają zarówno do funduszy akcyjnych, jak i do funduszy pieniężnych. Widzimy, że klienci instytucjonalni docenili stabilność generowanej stopy zwrotu przez nasz fundusz pieniężny i to do niego zaczynają napływać największe aktywa" - dodał.

W drugim kwartale 2023/24 (czyli kalendarzowym czwartym kwartale 2023 roku) Skarbiec Holding wykazał stratę netto na poziomie -0,2 mln zł wobec -3,5 mln zł straty netto przed rokiem).

Przychody z opłaty stałej wzrosły o 24 proc. rdr (8 proc. kw/kw), przy średniej marży na aktywach na poziomie 1,1 proc.

Wzrost opłaty stałej był pochodną rosnących aktywów pod zarządzaniem (23 proc, r/r, 9 proc. kw/kw), jak również rosnącego udziału funduszy akcji/mieszanych w AUM ogółem (41 proc. wobec 39 proc. w trzecim kwartale 2023 oraz 39 proc. w czwartym kwartale 2022).

Przychody z opłaty zmiennej wyniosły 2,9 mln zł. Koszty dystrybucji wyniosły 6,6 mln zł.

Rozmowa dostępna jest na biznes.pap.pl
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj