Skarbiec Holding opublikował wyniki za I półrocze roku obrotowego 2023/2024

Skarbiec Holding, właściciel Skarbiec TFI podsumował wyniki finansowe za I półrocze roku obrotowego 2023/2024, czyli za okres liczony od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Po 6 miesiącach roku obrotowego 2023/2024 (lipiec 2023 – grudzień 2023 r.) Grupa, w ujęciu skonsolidowanym, odnotowała stratę netto w wysokości ok. 107 tys. zł (w poprzednim roku obrotowym, od lipca 2022 r. do końca grudnia 2022 r., strata Skarbiec Holding wyniosła ok. 7,1 mln zł).

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży usług Skarbiec Holding wyniosły – od lipca 2023 r. do końca grudnia 2023 r. – ok. 33,6 mln zł (wobec ok. 27,9 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego).

- W drugiej połowie 2023 r. Grupa Kapitałowa Skarbiec kontynuowała prace związane z rozwojem i zwiększaniem skali działalności firmy. Wśród najważniejszych zadań należy wymienić aktywności związane z  implementowaniem nowych rozwiązań systemowych i produktowych prowadzących do zintensyfikowania skali sprzedaży funduszy zarządzanych przez spółkę zależną Grupy – Skarbiec TFI, przygotowywaniem Skarbiec TFI do szeregu zmian w obszarze regulacyjnym (dotyczących m.in. zasad wynagradzania dystrybutorów, regulacji podatkowych, cyberbezpieczeństwa) oraz technologicznych (cyfryzacja i automatyzacja procesów) – powiedział Piotr Szulec, Prezes Skarbiec Holding i Skarbiec TFI.


W II połowie 2023 r. Grupa Skarbiec kontynuowała szereg prac związanych zarówno z optymalizacją produktową jak i wprowadzaniem nowych rozwiązań istotnych dla planów rozwojowych firmy, w tym dla Skarbiec TFI, spółki zależnej Grupy.

- Działania w zakresie restrukturyzacji organizacyjno-procesowej i optymalizacji kosztowej realizowanej na poziomie Skarbiec TFI mają mieć bezpośredni wpływ na skalę przychodowości i zyskowności całej Grupy. Celem strategicznym jest osiąganie zysku operacyjnego niezależnie od wpływów uzyskiwanych z tytułu opłaty zmiennej (success fee). Jego zrealizowanie wiąże się z finalizacją kluczowych projektów w obszarach biznesowych – zarówno po stronie back office, w sferze sprzedażowej, jak i bezpośredniego kontaktu z Klientem. Na wszystkich tych polach prowadzimy intensywne prace – zaznaczył Piotr Szulec.

- Bardzo ważnym celem strategicznym pozostaje wdrożenie w 2024 r. nowoczesnej platformy komunikacyjno-sprzedażowej. Oczekujemy, że będzie ona jednym z kamieni milowych w szeroko zakrojonym procesie rozwoju Skarbiec TFI, jak i całej Grupy. Jej uruchomienie stworzy nie tylko nową jakość obsługi Klienta w sferze samej dystrybucji, ale otworzy również nowe możliwości w zakresie zwiększania skali naszej działalności. Na jej bazie możliwe będzie bowiem rozwinięcie nowego kanału sprzedaży własnej, co jest kluczowe w kontekście aktywizowania posiadanych przez Skarbiec TFI Klientów, jak i pozyskiwania nowych – dodał Prezes.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj