Oświadczenie Skarbiec Holding

W nawiązaniu do artykułu „Quercus chce wskoczyć do pierwszej ligi” zamieszczonym w wydaniu Pulsu Biznesu z 12 stycznia 2024 r. Skarbiec Holding, właściciel Skarbiec TFI, oświadcza, że nie prowadzi rozmów z Quercus TFI w zakresie opisanego w niniejszym materiale procesu konsolidacyjnego.

Skarbiec Holding nie prowadzi rozmów w sprawie ewentualnej konsolidacji z Quercus TFI. Propozycja Quercus TFI przesłana do Skarbiec Holding w niczym nie odbiega od innych działań w tym zakresie prowadzonych przez Skarbiec Holding, o których SKH nie publikuje raportów bieżących, ponieważ nie noszą znamion precyzyjności w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, a co za tym idzie nie wiążą się z koniecznością publikacji stosownego komunikatu giełdowego.

Skarbiec Holding podkreśla ponadto, że przekazywanie za pośrednictwem mediów szczegółów ewentualnych rozmów konsolidacyjnych można traktować jako informacje mające na celu prowadzenie spekulacji mających wpływ na wyceny podmiotów, o których mowa w artykule zamieszczonym we wskazanym wyżej wydaniu Pulsu Biznesu.

Spekulacje na ten temat – w przypadku spółek giełdowych – mogą być odebrane jako próba manipulacji ich kursem. Skarbiec Holding zobowiązany jest powiadomić w tym zakresie Komisję Nadzoru Finansowego.

Odnosząc się do samych procesów konsolidacyjnych na rynku TFI, o czym również jest mowa w artykule, Skarbiec Holding potwierdza, że mogą być one korzystne dla rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce. Zarząd Skarbiec Holding mówił o tym wielokrotnie  na spotkaniach z akcjonariuszami oraz w przekazach kierowanych do mediów. Co istotne, w przekazach tych SKH jednoznacznie wskazywał na to, że liderem konsolidacji na rynku małych i średnich TFI ma być właśnie Skarbiec Holding, z uwagi na posiadane zasoby kapitałowe, nowoczesne rozwiązania technologiczne w dziedzinie bezpieczeństwa, zarządzanie ryzykiem i zarządzanie aktywami oraz wielkość organizacji.

Należy także zaznaczyć, że wspomniane w artykule parytety wymiany akcji zaproponowane przez Quercus TFI w żaden sposób nie odzwierciedlają prawdziwej wartości spółki Skarbiec Holding ani jej potencjału w kontekście przeprowadzonych w ostatnich dwóch latach jak i również wdrażanych obecnie zmian.
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj