Skarbiec Holding opublikował wyniki za I kwartał roku obrotowego 2023/2024

Skarbiec Holding, właściciel Skarbiec TFI, jednego z największych, niezależnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych na polskim rynku, podsumował wyniki finansowe osiągnięte w III kwartale 2023 r. (I kwartał roku obrotowego 2023/2024).
 
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży usług Skarbiec Holding w III kwartale 2023 r. (I kwartał roku obrotowego 2023/2024) wyniosły ok. 15 mln zł (wobec ok. 13,6 mln zł rok wcześniej). Grupa wypracowała w tym czasie zysk netto w wysokości ok. 57 tys. zł (strata ok. 3,7 mln zł w analogicznym okresie ub.r.).
 
Grupa, jak podkreśla Piotr Szulec, Prezes Skarbiec Holding i Skarbiec TFI, w III kwartale br. kontynuowała działania mające na celu podniesienie konkurencyjności rynkowej firmy, w szczególności spółki zależnej, Skarbiec TFI.
 

- Od kilkunastu miesięcy, jako nowy zarząd Towarzystwa, dostosowujemy działalność Skarbiec TFI do funkcjonowania w zupełnie nowych warunkach, w tym niższych marż niż w poprzednich latach, zmodyfikowanych zasad w zakresie naliczania opłaty zmiennej, a także spodziewanych procesów z obszaru fuzji i przejęć na rynku TFI. Stąd szereg zmian wewnątrz firmy, wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, zapowiadany rozwój obszaru dystrybucji w sferze gospodarki cyfrowej – mówi Prezes Szulec.

 
W drugiej połowie 2023 r. Skarbiec TFI sfinalizował m.in. wdrożenie systemu zarządzania aktywami dostarczonego przez NeoXam, francuską firmę specjalizującą się w oprogramowaniu finansowym i obsługującą ponad 150 klientów na całym świecie.
 

 - Wprowadzony przez nas system zarządzania aktywami w pełni koresponduje z najnowszymi wymogami regulatora rynku. Jego atuty to m.in. pełna audytowalność procesu inwestycyjnego, elektroniczny trading, czyli automatyzacja transakcji zawieranych z brokerami polskimi i zagranicznymi, wzmocnienie funkcji departamentu ryzyka i compliance dzięki nadzorowi całego procesu inwestycyjnego w czasie rzeczywistym – zaznacza Prezes Szulec.
- Korzyści jest jednak znacznie więcej. Wsparcie działań na poziomie operacyjnym, w tym usprawnienie monitoringu funduszy inwestycyjnych, pozwala na efektywniejsze zarządzanie aktywami zgromadzonymi w Skarbiec TFI. Niebagatelny jest też aspekt związany z tzw. ciągłością działania firmy dzięki zabezpieczeniu procesów krytycznych w spółce – dodaje Prezes.

 
Zmiany technologiczne dotyczyć będą też sfery dystrybucji. Ich celem jest wzmocnienie działań sprzedażowych Skarbiec TFI.
 

- Jednym z kluczowych rozwiązań w tym obszarze jest uruchomienie nowej platformy transakcyjno-sprzedażowej. Sfinalizowana została faza analityczna tego projektu i z początkiem III kwartału br. przeszliśmy już do etapu wdrożeniowego tego przedsięwzięcia – informuje Piotr Szulec.
 
- Wierzymy, że inwestycje w nowe technologie będą miały kluczowy wpływ na odbudowę silnej pozycji rynkowej całej Grupy. W dynamicznie rozwijającym się sektorze finansowym, sukces mogą odnosić tylko te firmy, które będą organizacyjnie i technologicznie przygotowane do skutecznego i w dużym stopniu zautomatyzowanego działania w przestrzeni cyfrowej – podsumowuje Piotr Szulec.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj