Skarbiec Holding opublikował wyniki za III kwartały roku obrotowego 2022/2023

Skarbiec Holding, właściciel Skarbiec TFI, jednego z największych, niezależnych towarzystw funduszy inwestycyjnych na polskim rynku, podsumował wyniki finansowe za III kwartały roku obrotowego 2022/2023 (1 lipca 2022 r. – 31 marca 2023 r.). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży usług Skarbiec Holding wyniosły w tym czasie ok. 41,2 mln zł (wobec ok. 80 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego).

Po III kwartałach roku obrotowego 2022/2023 (1 lipca 2022 r. – 31 marca 2023 r.) Grupa, w ujęciu skonsolidowanym, odnotowała stratę netto w wysokości ok. 8,3 mln zł (w porównywalnym okresie poprzedniego roku obrotowego Skarbiec Holding wypracował zysk w wysokości ok. 12,4 mln zł).

Według stanu na dzień 31.03.2023 r. Skarbiec TFI zarządzało 34 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 7 funduszami dedykowanymi. Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI wynosiła na koniec marca 2023 r. ok. 5,2 mld zł.

- Istotny wpływ na wyniki Grupy miało niezwykle wymagające otoczenie rynkowe w całym 2022 r., wyraźny spadek aktywów pod zarządzaniem, będący w głównej mierze spadkiem wycen instrumentów finansowych znajdujących się w portfelach funduszy oraz zmiana sposobu naliczania i realizowania wynagrodzenia zmiennego z tytułu zarządzania funduszami w Skarbiec TFI, mająca swoje konsekwencje sprawozdawcze – mówi Piotr Szulec, Prezes Skarbiec Holding i Skarbiec TFI.

- Duże znaczenie dla wyników Grupy miała także, ukształtowana jeszcze w latach poprzednich, struktura przychodowa Skarbiec TFI. Reagując na wyzwania rynkowe wdrożyliśmy prace umożliwiające znaczącą dywersyfikację przychodów, czego świadectwem są m.in. nowe rozwiązania produktowe. We wrześniu 2022 r. w ofercie Towarzystwa pojawił się Skarbiec Krótkoterminowy, subfundusz dedykowany inwestorom posiadającym krótkoterminowe nadwyżki finansowe. Kolejnym subfunduszem jest Skarbiec Polskich Innowacji, który zadebiutował w drugiej połowie kwietnia 2023 r. Stawiamy też na innowacyjne rozwiązania technologiczne budując własną, nową platformę transakcyjną – to działanie wspierające naszą aktywność zarówno na linii komunikacji z klientami jak i w obszarze dystrybucyjnym – dodaje Piotr Szulec.

Skarbiec Holding z uwagą przygląda się również ewentualnym procesom konsolidacyjnym.

- Chcemy aktywnie uczestniczyć w rozwoju całego sektora TFI i zachodzącej transformacji polskiego rynku kapitałowego. Stabilna sytuacja finansowa Grupy i silne zaplecze kapitałowe, w obecnym niełatwym i zmieniającym się otoczeniu rynkowym, otwiera przed nami szereg możliwości, w tym również w ujęciu akwizycyjnym – podsumowuje Prezes Skarbiec Holding i Skarbiec TFI.
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj