Skarbiec Holding opublikował wyniki za I półrocze roku obrotowego 2022/2023

Skarbiec Holding, właściciel Skarbiec TFI, jednego z największych, niezależnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych na polskim rynku, podsumował wyniki finansowe za I półrocze roku obrotowego 2022/2023 (1 lipca 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży usług Skarbiec Holding wyniosły w tym czasie ok. 27,9 mln zł (wobec ok. 63,2 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego).

W pierwszych sześciu miesiącach roku obrotowego 2022/2023 (lipiec – grudzień 2022 r.) Grupa, w ujęciu skonsolidowanym, odnotowała stratę netto w wysokości ok. 7,1 mln zł (w porównywalnym okresie poprzedniego roku obrotowego, czyli od lipca do grudnia 2021 r. Skarbiec Holding wypracował zysk w wysokości ok. 13,6 mln zł).

- Komentując wyniki Grupy szczególną uwagę należy zwrócić na niezwykle wymagające otoczenie rynkowe nie tylko w okresie lipiec – grudzień 2022 r., ale w całym 2022 r. Miniony rok należał do najtrudniejszych w historii rynków finansowych. Globalna gospodarka wciąż jeszcze odczuwała skutki pandemii, gdy trwającym od ponad 30 lat ładem geopolitycznym wstrząsnęła agresja Rosji na Ukrainę. Spowodowane przez zamykanie gospodarek, w ramach walki z Covid-19, zakłócenia w łańcuchach dostaw okazały się relatywnie niewielkim problemem w porównaniu z szokiem podażowym na rynku energii i żywności – podkreśla Piotr Szulec, Prezes Zarządu Skarbiec Holding i Skarbiec TFI.

- Szczególnie mocno dotknięta została Europa uzależniona od dostaw surowców energetycznych z Rosji. Przyspieszyła m.in. inflacja rosnąca po bezprecedensowym impulsie fiskalnym wprowadzanym w ramach osłony gospodarek przed skutkami pandemii. Na jej odczyty istotny wpływ miały rosnące ceny energii i żywności. Zmusiło to banki centralne do podjęcia działań, jak się później okazało, radykalnych. To z kolei bardzo negatywnie wpłynęło na rynki finansowe – dodaje Piotr Szulec.

W odpowiedzi na niepewną sytuację gospodarczą i oczekiwania klientów, Skarbiec TFI, spółka zależna Skarbiec Holding, kontynuuje proces wdrażania nowych rozwiązań produktowych.

- We wrześniu 2022 r. w ofercie Towarzystwa pojawił się Skarbiec Krótkoterminowy. Subfundusz ten dedykowany jest inwestorom posiadającym krótkoterminowe nadwyżki finansowe i w związku z tym poszukującym stabilnego oraz przewidywalnego pod kątem stopy zwrotu funduszu dłużnego – mówi Prezes Skarbiec Holding i Skarbiec TFI

- Kolejnym nowym rozwiązaniem produktowym jest Skarbiec Polskich Innowacji, którego rynkowy debiut przewidziany jest na drugą połowę kwietnia 2023 r. Mocnym wyróżnikiem tego subfunduszu będzie strategia inwestycyjna. Skarbiec Polskich Innowacji ma inwestować przede wszystkim w akcje prywatnych spółek notowanych na GPW i działających m.in. w sektorach nowoczesnych technologii, e-commerce, biotechnologii lub rozrywki cyfrowej. Ważnym wyznacznikiem doboru spółek będzie nieprzekraczalne, 5 proc. kryterium udziału Skarbu Państwa w danej spółce – informuje Piotr Szulec.

Skarbiec Holding obecną, trudną sytuację rynkową postrzega także jako istotny moment na kontynuowanie działań prowadzących do zwiększenia skali działalności Grupy.

- Chcemy aktywnie uczestniczyć w rozwoju całego sektora TFI. Stabilna sytuacja finansowa Grupy i silne zaplecze kapitałowe, w obecnym niełatwym i zmieniającym się otoczeniu rynkowym, otwiera przed nami szereg możliwości. Bacznie obserwujemy to, co dzieje się na rynku funduszy, pośredników finansowych czy domów maklerskich, szczególnie w zakresie możliwych przejęć i konsolidacji i bierzemy w tym procesie aktywny udział – podsumowuje Prezes Skarbiec Holding i Skarbiec TFI.


 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj