Skarbiec Holding opublikował wyniki po III kwartałach roku obrotowego 2021/2022

Skarbiec Holding, właściciel Skarbiec TFI, jednego z największych, niezależnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych na polskim rynku, podsumował wyniki finansowe za III kwartały roku obrotowego 2021/2022 (III i IV kwartał 2021 r. oraz I kwartał 2022 r.). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży usług Skarbiec Holding wyniosły w tym czasie ok. 80 mln zł (wobec blisko 121,6 mln zł rok wcześniej). Natomiast zysk netto sięgnął ok. 12,4 mln zł (ok. 45 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego).  

Skonsolidowane przychody z wynagrodzenia stałego za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i portfelami klientów indywidualnych po III kwartałach roku obrotowego 2021/2022 wyniosły ok. 64,3 mln zł wobec ok. 59,9 mln zł w analogicznym okresie roku obrotowego 2020/2021. Natomiast skonsolidowane przychody z wynagrodzenia zmiennego wyniosły ok. 15 mln zł wobec ok. 60,7 mln zł w okresie lipiec 2020 r. – marzec 2021 r.
 
Rok 2022 r. stoi pod znakiem zwiększonej niepewności geopolitycznej i ekonomicznej. Atak Rosji na Ukrainę radykalnie przemodelował dotychczasowy ład gospodarczy. Kontynuacja wojny wywołanej przez Rosję, wywołany przez nią kryzys humanitarny i gospodarczy powoduje podwyższoną zmienność na rynkach finansowych. Konflikt zbrojny wpływa w istotnym stopniu na łańcuchy dostaw, a ceny aktywów i surowców stale podlegają znacznym wahaniom. A wszystko to dzieje się w świecie poturbowanym przez dwa lata lockdownów wywołanych pandemią koronawirusa. Z tak wielką liczbą niewiadomych w gospodarce, polityce, relacjach międzynarodowych nie mieliśmy do czynienia od przynajmniej kilkudziesięciu lat – mówi Piotr Szulec, Prezes Zarządu Skarbiec Holding i Skarbiec TFI.

Podwyższona zmienność na rynkach finansowych i surowców ma istotne przełożenie na działania inwestorów. Sektor funduszy inwestycyjnych ma dziś do czynienia z coraz bardziej ostrożnościowym podejściem klientów poszukujących optymalnych rozwiązań inwestycyjnych. Rodzi to szereg wyzwań operacyjnych. Chciałbym jednak zaznaczyć, że jesteśmy na te wyzwania przygotowani – podkreśla Prezes.

Kluczowe działania podjęliśmy już na początku tego roku i cały czas konsekwentnie je realizujemy. W strategii Skarbiec TFI mocno stawiamy na zwiększenie skali działalności Towarzystwa – ma to odzwierciedlenie w różnych obszarach: zasobów ludzkich, produktowych i kapitałowych. W ostatnich miesiącach doszło m.in. do kilku istotnych zmian w zespole zarządzających, jak i w składzie zarządów obu spółek wchodzących w skład Grupy Skarbiec. Pracujemy także nad nowymi rozwiązaniami produktowymi, zarówno w sferze czysto inwestycyjnej, jak i obsługi Klienta. Bacznie obserwujemy to, co dzieje się w sektorze TFI, na rynku pośredników finansowych czy domów maklerskich – jesteśmy otwarci na procesy konsolidacji rynku, w których gotowi jesteśmy wziąć czynny udziałpodsumowuje Piotr Szulec.
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj