Informacje i raporty


12.02.2019 ESPI 7/2019 Wstępne wyniki finansowe Skarbiec Holding S.A. oraz Grupy Kapitałowej Skarbiec Holding S.A. za okres I półrocza roku obrotowego od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
12.02.2019 ESPI 6/2019 Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego za okres od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
08.02.2019 ESPI 5/2019 Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.
06.02.2019 ESPI 4/2019 Podjęcie przez spółkę zależną od Skarbiec Holding S.A. decyzji w sprawie wejścia w nowy obszar działalności podstawowej
01.02.2019 ESPI 3/2019 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Skarbiec Holding S.A.
21.01.2019 ESPI 2/2019 Zmiany w składzie Zarządu Skarbiec TFI S.A.
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj