Odpowiedź na pytanie akcjonariuszy zadane w trybie art. 428 § 5 KSH

Raport bieżący nr 3/2021
 
Data sporządzenia: 12-01-2021
 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Temat: Odpowiedź na pytanie akcjonariuszy zadane w trybie art. 428 § 5 KSH
 
Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść informacji przekazanych akcjonariuszom poza Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem z dnia 29 grudnia 2020 r., w trybie art. 428 par. 5 KSH.

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: §19 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie   informacji   bieżących   i   okresowych   przekazywanych   przez   emitentów   papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
 
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
 

Anna Milewska – Prezes Zarządu
Marek Wędrychowski – Członek Zarządu

Załączniki:  
 
 
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj