Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A.

Raport bieżący nr 18/2020
 
Data sporządzenia: 05-08-2020
 
Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe
 
Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A.
 
Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding S.A. ("Spółka") informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 sierpnia 2020 r. na godzinę 10:00.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Armii Ludowej 26, wejście A, X piętro.  Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu pełną treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 31 sierpnia 2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  
Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: par. 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 roku, poz. 757). 
 
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Anna Milewska – Prezes Zarządu
 
Marek Wędrychowski – Członek Zarządu
 
 
Załączniki:
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj