Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Skarbiec TFI S.A.

Raport bieżący nr 7/2020
 
Data sporządzenia: 31-03-2020
 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 – Rozporządzenia MAR – informacja poufna
Temat: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Skarbiec TFI S.A.
 
Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding S.A. przekazuje otrzymaną w dniu 31 marca 2020 r. od spółki zależnej tj. Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informację o złożeniu w dniu 31 marca 2020 roku rezygnacji przez Pana Christophera Biedermanna z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Towarzystwa. Rezygnacja wchodzi w życie z dniem złożenia.
Podstawa prawna obowiązku informacyjnego:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
 
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Anna Milewska – Prezes Zarządu
Marek Wędrychowski – Członek Zarządu
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj