Korekta raportu bieżącego nr 31/2019 z dnia 06.09.2019 – „Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.”

Raport bieżący nr 31/2019/Korekta
 
Data sporządzenia: 23-09-2019
 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 – Rozporządzenia MAR – informacja poufna
 
Temat: Korekta raportu bieżącego nr 31/2019 z dnia 06.09.2019 – „Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.”
 
Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding Spółki Akcyjnej („Spółka” lub „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 23 września 2019 r. otrzymał od spółki zależnej od Emitenta tj. Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informację o omyłkowym nieuwzględnieniu w wartości portfeli instrumentów finansowych oraz w łącznej sumie aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI kwoty 41,9 mln pozostających w zarządzaniu portfelem funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych.
W związku z powyższym dokonuje się korekty raportu bieżącego nr 31/2019 z dnia 06.09.2019 „Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.” w zakresie pkt. 3 „Portfele instrumentów finansowych”, gdzie kwotę 213,7 mln zł należy zastąpić kwotą 255,6 mln zł oraz w zakresie łącznej sumy aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A., gdzie kwotę 3 795,6 mln zł należy zastąpić kwotą 3 837,5 mln zł.
Treść raportu bieżącego nr 31/2019 z dnia 06.09.2019 po dokonaniu korekty brzmi następująco:
Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła:  3 837,5 mln zł.
Na powyższą sumę składają się:
1.    Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO i Skarbiec – Global Funds SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym:
a)    fundusze akcji, mieszane i alternatywne:       1 604,7 mln zł
b)    fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 1 761,9 mln zł
łącznie:          3 366,6  mln zł
2.    Fundusze dedykowane: 215,3 mln zł
3.    Portfele instrumentów finansowych:  255,6 mln zł,
w tym zarządzanie portfelem funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych: 41,9 mln zł .
 
Według stanu na dzień 30.08.2019 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 37 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 7 funduszami dedykowanymi.
 
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Anna Milewska – Prezes Zarządu
Michał Reszka – Prokurent
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj