Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej w Skarbiec Holding S.A.

Raport bieżący nr 60/2018
 
Data sporządzenia: 06-12-2018 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Temat: Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej w Skarbiec Holding S.A.

Treść raportu:
Zarząd SKARBIEC HOLDING S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 06 grudnia 2018 otrzymał na podstawie art. 386 §2 w zw. z art. 369 §5 Kodeksu spółek handlowych, rezygnację pana Krzysztofa Kasińskiego z pełnionej przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Rezygnacja wchodzi w życie z chwilą złożenia jej Spółce.

W rezygnacji nie zostały wskazane przyczyny jej złożenia.
 
Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 5 pkt. 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
 
Ewa Radkowska-Świętoń – Prezes Zarządu
Andrzej Sołdek – Wiceprezes Zarządu
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj