Skarbiec Holding podsumowuje rok obrotowy 2019/2020 i zapowiada wdrażanie nowych rozwiązań, zarówno w obszarze produktowym, jak i w sferze kontaktu z klientem


Skarbiec Holding, właściciel Skarbiec TFI, jednego z największych, niezależnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych na polskim rynku, podsumował wyniki finansowe za rok obrotowy 2019/2020, czyli za okres od dnia 1 lipca 2019 do dnia 30 czerwca 2020. Skonsolidowane przychody Skarbiec Holding wyniosły w tym czasie 103,3 mln PLN (wobec 112,9 mln PLN rok wcześniej). Wypracowany przez Grupę zysk netto sięgnął 29,9 mln PLN (31,2 mln PLN
w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego). W celu podniesienia konkurencyjnej pozycji Grupy, firma wdraża inwestycje obejmujące szereg nowych rozwiązań, zarówno w obszarze produktowym, jak i w sferze kontaktu z klientem.  

Skonsolidowane przychody z wynagrodzenia stałego za zarządzenie funduszami inwestycyjnymi i portfelami klientów indywidualnych w okresie 2019/2020 wyniosły 63,7 mln. PLN wobec 78,3 mln PLN w okresie 2018/2019. Skonsolidowane przychody z wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie wyniosły 38,7 mln PLN w roku obrotowym 2019/2020 wobec 33,2 mln PLN w roku poprzednim.

Skarbiec TFI na koniec czerwca 2020 roku zarządzało łącznie aktywami o wartości ok. 4,3 mld PLN. Wartość aktywów funduszy detalicznych pod zarządzaniem Skarbiec TFI sięgała niemal 3,3 mld PLN, w tym aktywa funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych zarządzanych przez Skarbiec TFI wynosiły ok. 1,5 mld PLN, a aktywa funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych - ponad 1,8 mld PLN.

Według stanu na dzień 30.06.2020 r. Skarbiec TFI zarządzało 43 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także portfelami instrumentów finansowych i 7 funduszami dedykowanymi.

- Zakończony rok obrotowy 2019/2020 był dla Grupy Skarbiec okresem pełnym zmian i wyzwań, zarówno rynkowych, jak i regulacyjnych. Niezmiernie istotny wpływ na prowadzenie działalności inwestycyjnej miał rozwój światowej pandemii koronawirusa w I połowie 2020 r., która to przyczyniła się do niespotykanej dotąd niepewności w stosunkach gospodarczych i społecznych – mówi Anna Milewska, Prezes Zarządu Skarbiec Holding i Skarbiec TFI. - W podsumowaniu minionego roku obrotowego na szczególne uznanie zasługuje fakt osiągania stabilnych i konkurencyjnych wyników inwestycyjnych wypracowywanych przez zespół ekspertów zarządzających funduszami Skarbiec TFI, wprowadzanie przez spółkę nowych rozwiązań usprawniających procesy wewnętrzne w firmie, realizowanie inwestycji budujących pozycję Towarzystwa na krajowym rynku TFI, niezmiennie wysoka jakość produktów dostarczanych naszym Klientom – dodaje Prezes.

Wart podkreślenia jest fakt, że w trudnym dla gospodarki I półroczu 2020 r. (niepewności związane z pandemią koronawirusa), wiodące fundusze akcyjne i mieszane Skarbiec TFI wypracowały dwucyfrowe stopy zwrotu: Skarbiec Spółek Wzrostowych zamknął czerwiec 2020 r. wynikiem 51,9%, Skarbiec Małych i Średnich Spółek osiągnął 32,6%, natomiast Skarbiec III Filar - 16,5%. Dobrze radziły sobie w tym czasie także fundusze dłużne. Pierwsze miejsca w swoich grupach porównawczych zajęły: Skarbiec Dłużny Uniwersalny z wynikiem 4,2%, a Skarbiec Konserwatywny Plus z wynikiem 3%.

- Mamy powody do dumy: sukcesy Skarbiec TFI na polu wdrażania i promowania różnorodnych rozwiązań inwestycyjnych zostały uhonorowane nagrodą „Najbardziej Wiarygodny Dostawca Usług i Rozwiązań dla Biznesu” wręczoną podczas gali „Najbardziej Wiarygodny w Polskiej Gospodarce” w lutym 2020 r. Spółka Skarbiec TFI otrzymała ponadto wyróżnienie przyznawane przez specjalistyczny serwis Analizy Online w kategorii najlepsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych w 2019 r. – podkreśla Anna Milewska.

Jednym z dynamicznie rozwijających się obszarów jest usługa asset management.
- Stawiamy na ten segment rynku w odpowiedzi na oczekiwania klientów poszukujących alternatywnych form inwestowania nadwyżek finansowych – mówi Prezes Skarbiec Holding i Skarbiec TFI.

Na koniec czerwca 2020 r. w puli środków zarządzanych w ramach asset management znajdowało się ponad 1 mld PLN (wzrost o ponad 700 mln PLN w porównaniu z końcem czerwca 2019 r.).                     
               
- Konkurencyjne otoczenie rynkowe jest dla nas tylko i wyłącznie motorem napędowym do zwiększania potencjału i skali działalności firmy. Mamy ku temu silne podstawy. Mocną stroną Skarbiec TFI jest stabilny, wysokiej klasy zespół ekspertów, zarządzających – podkreśla Anna Milewska. - Stale rozwijamy nasze portfolio, nie zapominamy o obszarach intensyfikujących sprzedaż, rozszerzamy kanały współpracy z agencjami i multiagencjami będącymi bardzo blisko klientów korporacyjnych, których chcemy w sposób ciągły pozyskiwać. Inwestujemy w potencjał Grupy pracując nad szeregiem nowych rozwiązań, zarówno w obszarze produktowym, jak i w sferze kontaktu z klientem. Spółka wdraża obecnie m.in. pierwsze od wielu lat zmiany w zakresie informatyzacji  – dodaje Prezes.

 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj