Zmiany w składzie Zarządu Skarbiec TFI S.A.

Raport bieżący nr 3/2022
 
Data sporządzenia: 11-01-2022
 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 – Rozporządzenia MAR – informacja poufna
Temat: Zmiany w składzie Zarządu Skarbiec TFI S.A.
 
Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding S.A. („Spółka” ) przekazuje otrzymaną w dniu 11.01.2022 r. od Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informację, iż Rada Nadzorcza Towarzystwa podjęła w dniu 11.01.2022 r. uchwały w sprawie:
- odwołania Pani Anny Milewskiej z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki;
- zmianie pełnionej funkcji przez Członka Zarządu Pana Piotra Szulec poprzez powierzenie mu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki;
- odwołania Pana Jarosława Jamki z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki;
- powołania Pana Jacka Fijałkowskiego  do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki z dniem 25.01.2022 r.
Opis wykształcenia, kwalifikacji, zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Piotra Szulec został przekazany jako załącznik do raportu bieżącego nr 27/2021 z dnia 7 grudnia 2021 r.
Opis wykształcenia, kwalifikacji, zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Jacka Fijałkowskiego  został przekazany jako załącznik do raportu bieżącego nr 1/2022 z 11 stycznia 2022 r.
 
Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
 
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Marek Wędrychowski – Członek Zarządu
Michał Reszka – Prokurent
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj