Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Skarbiec Holding S.A.

Raport bieżący nr 20/2021
 
Data sporządzenia: 02-09-2021
 
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe
 
Temat: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Skarbiec Holding S.A.
 
Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding S.A. („Spółka”), przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, otrzymane w dniu 2 września 2021 r. od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Zgodnie z Zawiadomieniem, samodzielne przekroczenie przez Quercus Parasolowy SFIO progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku transakcji nabycia akcji Spółki przeprowadzonej w dniu 1 września 2021 r.
 
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Anna Milewska – Prezes Zarządu
Marek Wędrychowski – Członek Zarządu
 
Załączniki:
  1. Zawiadomienie Quercus TFI S.A.
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj