Zmiany w składzie Zarządu Skarbiec TFI S.A.

Raport bieżący nr 19/2021
 
Data sporządzenia: 30-08-2021
 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 – Rozporządzenia MAR – informacja poufna

Temat: Zmiany w składzie Zarządu Skarbiec TFI S.A.
 
Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding S.A. („Spółka” ) przekazuje otrzymaną w dniu 30.08.2021 r. od Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informację, iż Rada Nadzorcza Towarzystwa podjęła w dniu 30.08.2021 r. uchwałę w sprawie powołania z dniem 01.09.2021 r. Pana Rafała Zięby do pełnienia funkcji członka Zarządu Towarzystwa.
Opis wykształcenia, kwalifikacji, zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Rafała Zięby stanowi załącznik do niniejszego raportu.
 
Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
 
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Anna Milewska – Prezes Zarządu
Marek Wędrychowski – Członek Zarządu
 
Załączniki:
  1. CV
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj