Informacja o powzięciu informacji o rekomendowaniu projektu Emitenta do dofinansowania przez NCBR

Raport bieżący nr 10/2021
 
Data sporządzenia: 12-04-2021
 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 – Rozporządzenia MAR – informacja poufna
 
Temat: Informacja o powzięciu informacji o rekomendowaniu projektu Emitenta do dofinansowania przez NCBR 

Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding S.A. („Emitent”), informuje iż w dniu 12 kwietnia 2021 r. powziął informację, że w dniu 09 kwietnia 2021 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  „NCBR”  ogłosiło „Listę ocenionych projektów złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1 - poddziałanie 1.1.1 _Lista projektów składanych samodzielnie przez przedsiębiorstwa MŚP, MŚP realizujące projekty w konsorcjum z innymi dużymi i mśp oraz MŚP realizujące projekty w konsorcjum z jednostkami naukowymi - 6/1.1.1/2020 - II RUNDA" w którym projekt przedstawiony przez Emitenta został rekomendowany do dofinansowania.
Projekt pt. „Opracowanie prototypu innowacyjnego systemu dystrybucji produktów finansowych SKARBIEC opartego na pogłębionym profilowaniu klientów oraz wykorzystaniu machine-learning”
Ostateczne warunki realizacji projektu zostaną określone w umowie pomiędzy Emitentem i NCBR, o zawarciu której Emitent poinformuje w odrębnym komunikacie.
Powyższa informacja został uznana za spełniającą kryteria art. 17 ust. 1 MAR, ze względu na jej pozytywny wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta.
 
 
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Anna Milewska – Prezes Zarządu
Marek Wędrychowski – Członek Zarządu
 
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj