Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.

Raport bieżący nr 6/2021/K
 
Data sporządzenia: 09-02-2021
 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 – Rozporządzenia MAR – informacja poufna
 
Temat: Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.
 
Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding Spółki Akcyjnej („Spółka” lub „Emitent”) niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 6/2021 z dnia 09.02.2021 r. „Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.”  w zakresie oczywistej omyłki, w ten sposób, że zmianie ulega pkt nr 1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych, gdzie kwotę „łącznie” -  4 959,2  mln zł należy zastąpić kwotą 5 193,9  mln zł.
Treść raportu bieżącego nr 6/2021 z dnia 09.02.2021 r. po dokonaniu ww. korekty brzmi następująco:
Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła:  6 523,1  mln zł.
Na powyższą sumę składają się:
1.    Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO, Skarbiec – Global Funds SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec PPK SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Akcji SFIO  oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym:
a)    fundusze akcji, mieszane i alternatywne:          2 602,6    mln zł
b)    fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych:  2 591,3 mln zł
łącznie:                  5 193,9    mln zł
2.    Fundusze dedykowane:  245,8  mln zł
3.    Portfele instrumentów finansowych:  1 083,3 mln zł.
Według stanu na dzień 31.01.2021 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 38 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 8 funduszami dedykowanymi.
Jednocześnie, Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje otrzymaną w dniu 9 lutego 2020 r. od Skarbiec TFI S.A.  informację zawierającą zestawienie „Aktywa netto oraz aktywa netto funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A.” za styczeń 2021 r.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Anna Milewska – Prezes Zarządu
Marek Wędrychowski  – Członek Zarządu 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj