Informacja o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za okres od dnia 1 stycznia 2017r. do dnia 31 marca 2017r. tj. za III kwartał roku obrotowego.

 
Raport bieżący nr 9/2017
 
Data sporządzenia: 10-04-2017
 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
 
Temat: Informacja o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za okres od dnia 1 stycznia 2017r. do dnia 31 marca 2017r. tj. za III kwartał roku obrotowego. 
 
Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding S.A. działając zgodnie z §103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 ze zm.), informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za  okres od dnia 1 stycznia 2017r. do dnia 31 marca 2017r. tj. za III kwartał roku obrotowego. 
                            
Raport zostanie przekazany w dniu 10 maja 2017r. (poprzedni termin: 15 maja 2017r.).
 
 
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Marek Rybiec – Prezes Zarządu
Łukasz Kędzior – Członek Zarządu               
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj