Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji Skarbiec Holding S.A.

Raport bieżący nr 33/2022
 
Data sporządzenia: 10-10-2022
 
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
 
Temat: Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji Skarbiec Holding S.A.
 
Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding S.A. _"Spółka"_, przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji stanowiących 32,99% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, otrzymane w dniu 10.10.2022 od spółki Lubelski Chmiel Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie _KRS: 0000321864_, w której 100% udziałów i głosów posiada spółka Perła-Browary Lubelskie spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie _KRS: 0000016008_, w której 50,7% akcji i głosów na walnym zgromadzeniu posiada spółka Marconia Enterprises Limited z siedzibą w Nikozji, w której 100% udziałów i głosów na zgromadzeniu wspólników posiada William Roderick Richardson, ur. 20 czerwca 1958 r., obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki. Powyższe podmioty _każde z nich z osobna_ przekroczyły pośrednio próg 25% ogólnej liczby głosów w Skarbiec Holding S.A.

Zgodnie z Zawiadomieniem, nabycie akcji stanowiących 32,99% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło w wyniku transakcji nabycia w dniu 4 października 2022 r. 100% udziałów w kapitale zakładowym Aoram spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która posiada 2 251 152 akcji na okaziciela Skarbiec Holding S.A., stanowiących 32,99% kapitału zakładowego oraz odpowiadających 2 251 152 głosom, stanowiących 32,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Skarbiec Holding S.A.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Piotr Szulec  – Prezes Zarządu 
Marek Wędrychowski  – Członek Zarządu 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj