Powołanie Zarządu Skarbiec TFI S.A. na nową kadencję

Raport bieżący nr 22/ 2022
   
Data sporządzenia: 2022-06-24
                         
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.

Temat: Powołanie Zarządu Skarbiec TFI S.A. na nową kadencję 

Treść raportu: 
Zarząd Skarbiec Holding S.A. („Spółka” ) przekazuje otrzymaną w dniu 24.06.2022 r. od Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informację, iż Rada Nadzorcza Towarzystwa, działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 4) i 5) statutu Towarzystwa, podjęła w dniu 24.06.2022 r. uchwałę o ustanowieniu czteroosobowego składu Zarządu Towarzystwa na kolejną wspólną kadencję, trwającą 3 lata.
Ponadto, Towarzystwo poinformowało Spółkę, iż w dniu 24.06.2022 r. Rada Nadzorcza Towarzystwa podjęła
następujące uchwały:
1) uchwałę o powołaniu Pana Piotra Szulec do składu Zarządu Towarzystwa i powierzeniu mu funkcji Prezesa Zarządu Towarzystwa,
2) uchwałę o powołaniu Pana Radosława Cholewińskiego do składu Zarządu Towarzystwa i powierzeniu mu funkcji Członka Zarządu Towarzystwa nadzorującego podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących portfeli inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez towarzystwo lub portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zarządzanych przez Towarzystwo.
Opis wykształcenia, kwalifikacji, zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Piotra Szulec został przekazany jako załącznik do raportu bieżącego nr 27/2021 z dnia 7 grudnia 2021 r. Opis wykształcenia, kwalifikacji, zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Radosława Cholewińskiego został przekazany jako załącznik do raportu bieżącego nr 5/2022 z 26 stycznia 2022 r.
Uchwały Rady Nadzorczej Towarzystwa wchodzą w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Piotr Szulec - Prezes Zarządu
Marek Wędrychowski – Członek Zarządu


     
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj